Styreleder: Thorbjørn Nymo

Nestleder: Gunn M. Grønå

Styremedlem: Ingvild Sekse

Styremedlem: Sigrid Halvorsen

Styremedlem: Ragnhild Olsen

Vara: Kjetil Wibe

Vara: Tom-Christer Nygård