OPPSTALING

ProduktSpesifikasjonPris inkl. mvaMerknad
    
DelpensjonLangtid inkl. tjenesteta kontaktpr. mnd. Grovfor kjøpes av NSNL
UtegangUnghingst/hingstta kontaktpr. mnd. Utegang**
DagoppstallingKorttid, opptil 6 timer200 
Boksleie døgnKorttid maks. 1 mnd.300uten boksstrø
Fullpensjon døgn**Korttid 1-.14.dager, inkl. tjeneste450Grovfor ikke inkl. kan kjøpes av NSNL
"Møkkebot"Ikke rengjort boks ved avreise800Ansatte møkker boksen

* 10 % rabatt for eiere med nordlandshest/lyngshest på langtidsoppstalling

**Forespørsel om plass gjøres til post@nsnl.no.

 

LEIE AV ANLEGG OG FASILITETER

Vi leier ut hele eller deler av anlegget til kurs- og møtevirksomhet. For å booke leie av anlegg send mail til post@nsnl.no. Oversikt over ledige tidspunkter finnes i vår månedskalender.

ProduktSpesifikasjonPris inkl. mvaMerknad
Leie anleggRidehall/utebane, urom4000opptil 6 timer fredag, 8 timer lørdag og søndag
Leie anleggRidehall/utebane, urom30008 timer lørdag og søndag
Leie anleggRidehall/utebane, urom9000Låst for andre brukere fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.
Leie anleggLeie ridehall/utebane, urom.2000pr. dag. maks 8 timer
Leie ridehalli fellestid200/1000/3500pr. gang/pr.måned/pr. halvår
Leie ridehallReservert700 (200)pr. time (pr. påfølgende time) maks 4 timer.
Leie hesttil arrangement150pr. dag, med godkjent instruktør eller arrangement
Leie utstyrseletøy/vogn/slede/annet utstyr200pr. gang
Leie vaskespiltfor vask av hest, tilreisende100pr. 30 minutt
Strøm til campingStrøm til campingvogn200pr. døgn.*

* Strøm til campingvogn må bestilles på forhånd.

 

TJENESTER OG VARER 

Vi tilbyr forskjellige tjenester og varer. Det er ikke alle tjenester som er listet opp. Ta kontakt på post@nsnl.no hvis du vil bestille en tjeneste eller ønsker mer info. Vi tilbyr også trening og hjelp til salg av hest.

ProduktSpesifikasjonPris inkl. mvaMerknad
Trening av hesttrening etter avtale, trening før salgta kontakt 
Tjenestemøkking, vaska av hest eller annen lignede tjenestefra 200Pr. gang. Må bestilles i forkant.
BarberingTjeneste Hel/halv-barbering
Grovfor plastpakket*Tørt grôvfor7,5pr. kg
Grovfor tørrhøy*Tørt grôvfor10pr. kg
FlissekkFlissekk til boks fra HEST360130pr. sekk
    

*Pris for trening av hest varierer etter type trening og type hest. Rabatt for hester av særnorsk rase (fjordhest, nordlandshest/lyngshest og dølahest).

** Grovfor til kortidsoppstallører må bestilles på forhånd

 

RIDE- OG KJØREUNDERVISNING

Senteret tilbyr både ride-og kjøreundervisning med faglærte og utdannede ride-og kjørelærere.

For mer informasjon eller booking av ridetimer send mail til kurs@nsnl.no

ProduktSpesifikasjonPris inkl. mvaMerknad
Undervisning, Rideskolegruppe 3+300pr. rideskoletime
Undervisning, privatprivattime,egen hest/lånt hest400/500pr. halvtime
    
Turridning eller kjøring*med instruktør300pr. person pr. time
Tilrettelagt ridninghest, instruktør, hjelperefra 450ta kontakt pristilbud
UndervisningElin Sørensen, egen hest450pr. halvtime
Utleie ride-og kjørelærerInstruktør reiser ut til deg for kurs600pr time. kjøring i tillegg

*Turridning kan passe både uerfarne og erfarne. Lengde, fart og nivå på turen kan tilpasses den enkeltes ønsker. Mulig å delta med større grupper.