På senteret er bruk og utvikling av nordlandshest/lyngshest en viktig del av hverdagen. NSNL har statlige oppgaver knyttet til rasen og har et tett samarbeid med raseorganisasjonen gjennom Landslaget for nordlandshest/lyngshest, Norsk Fjordhestsenter og Norsk Hestesenter. 

Senteret har også en kommersiell drift ved senteret. Dette er rideskole, oppstaling på kort og lang basis, sykeoppstalling i samarbeid med Målselvet og utleie av fasiliteter. 

Fasiliteter:

Stallplasser: 36
​Ridehus: 60 meter x 20 meter
​Utendørs ridebaner: En 20 m x 60 m som eies av NSNL, samt en 70 m x 120 meies/driftes av Midt-Troms Hestesportsklubb
Travbane: Eies/driftes av Midt-Troms travlag
​Dyreklinikk: Eies/driftes av Målselvet.