Fylles ut og sendes inn tidligst 48 timer før ankomst.